Datový-zdroj-3@30x.png

Proč je firemní identita důležitá?

Tvorba firemní identity je proces, při kterém se vytváří jedinečný obraz společnosti, který ji odlišuje od konkurence a pomáhá budovat silnou značku. Firemní identita zahrnuje mnoho různých prvků, jako je logo, typografie, barvy, fotografie a další, které se spojují do jednotného stylu.

Firemní identita a její význam

Význam firemní identity je neméně důležitý, pokud jde o menší rodinnou firmu, než u velkého korporátního subjektu. Silná firemní identita pomáhá budovat důvěru mezi zákazníky a dodavateli, posiluje postavení společnosti na trhu a pomáhá jí dosáhnout svých obchodních cílů.

Tvorba firemní identity je složitý proces, který vyžaduje pečlivý plán a precizní realizaci. Nejprve je nutné pochopit, co společnost představuje, jaké jsou její hodnoty a jaký je její cíl. Tyto informace pak slouží jako základ pro vývoj jedinečného stylu, který bude odpovídat identitě společnosti.

Logo

Logo je jedním z nejdůležitějších prvků firemní identity. Je to symbol, který zákazníci spojují se společností a který ji reprezentuje. Proto je nutné, aby logo bylo jednoduché, srozumitelné a snadno zapamatovatelné. Logo by mělo být také flexibilní a snadno použitelné v různých formátech a na různých médiích.

Barvy

Barvy hrají v tvorbě firemní identity důležitou roli, protože mají schopnost vyvolat emoce a asociace. Každá barva má svůj význam a spojení s určitými hodnotami, takže je nutné volit barvy pečlivě, aby odpovídaly identitě společnosti.

Typografie

Typografie hraje důležitou roli ve firemní identitě, protože dokáže vyjádřit hodnoty a image společnosti. Výběr písma, velikosti a stylu může ovlivnit, jak bude společnost vnímána zákazníky a jak bude působit na trhu.

Například použití serifového písma může vyjadřovat tradici a stability, zatímco sans-serif písmo může být vnímáno jako moderní a inovativní. Velikost písma může také vyjádřit míru důležitosti a síly společnosti.

Je důležité mít na paměti, že typografie by měla být jednotná a soudržná v celé firemní identitě, včetně tiskovin, webových stránek a reklamních materiálů.

KALKULACE WEBU

Chcete vědět kolik váš web bude stát? Využijte této kalkulačky. Výsledná cena je však pouze odhad. Konkrétní cenu vám sdělím po osobní konzultaci a zpracování vaší poptávky.

[code_snippet id=5]

Vámi zadané osobní údaje zpracovávám dle normy GDPR –  110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. Zavazuji se tímto, že vámi zadané osobní údaje budu využívat pouze za účelem zpětného kontaktu. Nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám ani využity k marketingovým účelům. Pokud budete mít podezření na zneužití, kontaktujte mě pomocí e-mailu honza@janradilek.cz.