TVORBA FIREMNÍCH IDENTIT

Tvorba firemní identity je důležitým aspektem marketingu a vizuálního stylu společnosti. Jako grafický designer se specializuji na tvorbu firemních identit, které zahrnují logo, typografii, barevnost a další prvky, které tvoří jednotný vizuální styl společnosti.

Při tvorbě firemní identity kladu důraz na pochopení filozofie a cílů společnosti, abych mohl vytvořit vizuální styl, který bude odpovídat jejímu poslání a bude jí náležitě prezentovat před veřejností.

Mým cílem je vytvořit firemní identitu, která bude jednoduchá, zapamatovatelná a bude odrážet image společnosti. Výsledkem mé práce je firemní identita, která bude sloužit jako silný nástroj pro budování značky a zvyšování povědomí o společnosti.

Flo-in

Realizace: 2022

Daniel Landa

Realizace: 2021 / 2022

Muzikál Bratři

Realizace: 2021

Peter Urbanec

Realizace: 2019

VK agency

Realizace: 2020